Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Granskningsutlåtande 2 - Detaljplan för Torstorp 1:24 m.fl. Klockaregården

Förslaget till detaljplan har varit ute på en andra granskning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de skriftliga synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande.

.

Uppdaterad: