Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Barn och unga behöver röra sig för att må bra. Det är viktigt för bland annat kroppen, hjärnan och sömnen. På denna sida får du tips och råd om hur du kan göra för att få barn att röra sig mer. Rör dig tillsammans med barnet, tipsa och ge förslag på vad ni kan göra. Stötta barnens egna idéer till rörelse.

Underlätta för barn att röra sig i vardagen och ge möjlighet till en variation av aktiviteter. Vanor grundläggs tidigt, att ge förskolebarn och barn möjligheter att vara utomhus bidrar både till mer fysisk aktivitet och till deras utveckling. Lite fysisk aktivitet är bättre än inget. Fysisk aktivitet främjar hälsan för barn och ungdomar, även om de inte uppfyller rekommendationerna.

De första fem åren i ett barns liv kännetecknas av snabb fysisk och kognitiv utveckling. Det är också en tid när vanor etableras och familjers livsstilsmönster kan vara öppna för förändring och anpassning. Levnadsvanor som etableras tidigt i livet kan påverka fysiska aktivitetsmönster och nivåer genom hela livet.

Tips på roliga aktiviteter

Visste du att går det att låna fritidsutrustning gratis på Fritidsbibblan Öppnas i nytt fönster. på Svenljunga Bibliotek? Det finns bland annat skidor, skridskor, pulkor, flytvästar och tennisracket.

Här är några exempel på vad ni kan göra både inomhus och utomhus:

 • Lek inomhus eller utomhus.
 • Lek eller spela spel där alla behöver röra sig.
 • Låt små barn själv putta sin vagn, åk så lite vagn som möjligt.
 • Hjälps åt med praktiska sysslor inomhus eller i trädgården (anpassa till vad barnet klarar av).
 • Spela och lek genom appar i mobiltelefonen som uppmanar till rörelse.
 • Spela och lek något som finns på internet.
 • Gör rörelseutmaningar, till exempel utmana varandra att ta många steg en dag.
 • Ha disco hemma, turas om att välja låtar.
 • Bada utomhus Öppnas i nytt fönster. eller i badhus.
 • Gör femkamp.
 • Gör skattjakt, gör en karta.
 • Bygg en koja.
 • Kör ett gympapass hemma.
 • Ha en aktivitetslåda, där alla i familjen lägger sina förslag på aktiviteter och så drar ni en lapp när det är helg.

Här är några exempel på vad ni kan göra utomhus:

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer rekommenderar att barn i åldern 6-17 år ska vara fysisk aktiva minst 60 minuter per dag. Det kan vara skolidrott, aktiv lek, cykling/promenad till skolan. Därutöver bör barn röra på sig mer intensivt (pulshöjande) tre gånger i veckan. Det är viktigt att hoppa, springa med mera för att bygga upp ett starkt skelett.

Barn 0–5 år

 • Regelbunden fysisk aktivitet. Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge och för barn 1-5 om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer.
 • Minskat stillasittande. Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

Barn och ungdomar 6–17 år

 • Regelbunden fysisk aktivitet. Alla barn och ungdomar 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
 • Minskat stillasittande. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt 60 minuter per dag. Barn och ungdomar bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.
 • Fysisk aktivitet på hög intensitet och aktiviteter som stärker muskler och skelett minst tre dagar i veckan. Fysisk aktivitet på hög intensitet ger en markant ökad puls och andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst tre dagar i veckan liksom muskelstärkande och skelettstärkande fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.

Alla barn vill inte spela fotboll, gå på gymnastik eller delta i någon annan sport. Då får du vara lite påhittig och ”smyga” in aktiviteter i vardagen; exempelvis genom att gå eller cykla till skola, handla tillsammans, begränsa skärmtiden eller spela TV-spel med dansövningar, träna med instruktör på Youtube, ta en skogspromenad (de flesta barnen älskar att gå i skogen!).

Webbsidor för mer tips:

Vi tipsar även om dessa sidor