Autism

Autism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum elementum, arcu ut semper lobortis, nulla est vestibulum mauris, sed lacinia ex lectus non urna. Vivamus varius, nisl at consequat ullamcorper, risus sapien tempus ante, ornare viverra elit lectus in felis. In et vestibulum massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum elementum, arcu ut semper lobortis, nulla est vestibulum mauris, sed lacinia ex lectus non urna. Vivamus varius, nisl at consequat ullamcorper, risus sapien tempus ante, ornare viverra elit lectus in felis. In et vestibulum massa.t

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person.

Ett annorlunda sätt att fungera

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har att göra med hur hjärnan fungerar och hanterar information. Det är något en person föds med, och som består livet ut.

Den som har autism kan känna igen sig i flera av dessa egenskaper:

  • Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
  • Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt.
  • Vissa intressen tar upp en stor del av tiden.
  • Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
  • Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.
  • Personen kan reagera starkt på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.

Att vara förälder till ett barn med autism

Att vara förälder eller vårdnadshavare till ett barn med en diagnos inom autismspektrumet kan innebära en omställning, eftersom barnet ofta behöver mer stöd och stimulans än andra barn. Du kan behöva lära dig att förstå ditt barns behov för att kunna ge barnet det stöd och bemötande som barnet behöver.

Det är viktigt att du som är vårdnadshavare får kunskap om vad diagnosen innebär. Ju mer du lär dig om barnets svårigheter och särskilda behov, desto lättare brukar det vara att hantera svåra situationer i vardagen och att hjälpa och stötta barnet.

MER TIPS OCH RÅD FÖR FÖRÄLDRAR

På 1177.se finns mycket information om vad du som är förälder kan göra Länk till annan webbplats. för att hjälpa ditt barn. Även föreningarna Autism och Aspergerförbundet Länk till annan webbplats. och Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats. har mycket information.

FRÅGOR OCH SVAR OM AUTISM

Autism & aspergerförbundet har samlat vanliga frågor och svar på sin hemsida. Länk till annan webbplats.

Text

Vi tipsar även om dessa sidor