ADHD och ADD

ADHD och ADD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum elementum, arcu ut semper lobortis, nulla est vestibulum mauris, sed lacinia ex lectus non urna. Vivamus varius, nisl at consequat ullamcorper, risus sapien tempus ante, ornare viverra elit lectus in felis. In et vestibulum massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum elementum, arcu ut semper lobortis, nulla est vestibulum mauris, sed lacinia ex lectus non urna. Vivamus varius, nisl at consequat ullamcorper, risus sapien tempus ante, ornare viverra elit lectus in felis. In et vestibulum massa.t

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten.

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Leva med ADHD

Det finns mycket som kan underlätta för personer med ADHD och ge bra förutsättningar för att få en fungerande vardag.

  • Välstrukturerad vardag. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.
  • Psykosociala insatser. Insatserna kan vara anhörigutbildningar, anpassning i skolan och på arbetsplatsen.
  • Medicinering. För att lindra symtomen vid ADHD förskrivs ibland centralstimulerande medicin.
  • Förstående omgivning. Omgivningen spelar en avgörande roll för hur allvarlig funktionsnedsättningen blir. En förstående omgivning underlättar livet för den som har ADHD och ökar chanserna till en välfungerande vardag.

Stöd för dig som förälder

Du kan få stöd från samhället om du är förälder till barn med funktionsnedsättning. Vilket stöd du kan få beror på vilka svårigheter barnet har. Oftast måste du själv söka stöd.

Prata och få råd av teamet som gjorde utredningen eller med socialtjänsten i din kommun. Beroende på vilken kommun du bor i kan du till exempel få prata med andra föräldrar i en anhöriggrupp. Läs mer om anhörigstöd. Länk till annan webbplats.

Du kan till exempel ansöka om ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Exempel på ersättningar som du kan ansöka om är omvårdnadsbidrag Länk till annan webbplats. och merkostnadsersättning för barn Länk till annan webbplats.. Läs mer och ansök om ersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Källa: 1177.se och Riksförbundet Attention

Läs mer om adhd i ”snubbeltråden”.

Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall (Provius förlag) för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD. Boken ger svar på vanliga frågor, men även tips och idéer att prova både hemma och i skolan. Boken finns att ladda ner gratis som pdf (0,8 MB).

LADDA NER ”SNUBBELTRÅDEN” Länk till annan webbplats.

ELIN BERÄTTAR OM ”16 FÖRLORADE ÅR”

Efter att ha gått sexton år på helspänn fick Elin Andersson Köhler till slut sin ADHD diagnos. Nu säger Elin med kärlek att ADHD:n har gjort henne till den hon är. Läs hennes berättelse på Hjärnfondens hemsida. Länk till annan webbplats.

Källa & bild: Hjärnfonden.se

ATT VARA FÖRÄLDER TILL ETT BARN MED ADHD

På 1177 kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om adhd/add och vad du kan göra som förälder för att ditt barn ska få rätt hjälp och stöd. Där finns också bra länkar till andra sidor med mer att läsa om adhd/add.

Text

Vi tipsar även om dessa sidor