Stöd och hjälp

Stöd och hjälp

Det är viktigt att söka hjälp om du märker att din tonåring mår psykiskt dåligt och inte blir bättre. Även om du känner att du inte räcker till som förälder och känner ett behov av stöd från en utomstående. I Svenljunga kommun finns ett socialt stödteam bland annat arbetar med tonårsbarn. Allt stöd anpassas utifrån varje person eller grupp.

Det sociala stödteamet arbetar också med familjer, personer med beroendeproblematik samt personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar främst med enskilda personer eller i familjer, men även med olika gruppverksamheter.

Det sociala stödteamet arbetar utifrån beslut som har fattats av en handläggare inom socialtjänsten.

  • Sociala stödteamet kan de dig råd inom:
  • Råd- och stödsamtal eller stöd vid olika kriser i livet.
  • Någon som följer med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter.
  • Vägledning i föräldrarollen.
  • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ.
  • Hjälp att skapa rutiner och planera vardagen och hjälp att hantera olika familjesituationer.
  • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt och så vidare.
  • Hjälp att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakt

Det är alltid klokt att först fundera på om barnets grundläggande behov är tillgodosedda. Är barnet utsövd, mätt, och inte för kall eller varm? Försök därefter se bortom det som utlöste den starka känslan. Har det hänt något idag som hen vill berätta om? Det är klokt att alltid ställa sig frågan ”Vad handlar det här om egentligen?”. Ibland beror reaktionen helt enkelt på att barnet exempelvis ramlat. Andra gånger kan en annan känsla ligga bakom reaktionen. En känsla som inte syns direkt.

Utforska och försök ta reda på vad det handlar om utan att bli irriterad. Som vuxen behöver man även fundera kring hur relationerna ser ut inom familjen. Kanske ”gnället” handlar om att barnet behöver dig lite mer än vanligt just nu? Det kan exempelvis handla om att en pedagog på förskolan har slutat eller att en nära kompis varit borta från förskolan eller skolan ett par dagar.

Nyckelorden är att utforska, visa intresse och ge trygghet och närhet. Var nära och tillsammans med ditt barn i stället för att skicka in barnet själv på ett rum.

Källa: Frågor och svar på Bris.se Länk till annan webbplats.

Genom att umgås mycket med barnet. Gör saker tillsammans – lek, spela spel, läs, ta promenader eller cykla. Vad som helst som ditt barn tycker om och som inte är förknippat med krav och måsten.

Forskning visar att så lite som en kvart om dagen av ostörd tid med ditt barn, stärker relationen. Då vet barnet att ni har tid att vara tillsammans en stund varje dag. Barnet kommer att känna sig sedd och bli mer villig att samarbeta, även i de stunder då ni är oense. Er relation får en stark grund att stå på. Det är också viktigt att vara stabil och förutsägbar som förälder. Då vet ditt barn att du alltid finns där om hen behöver dig, för samtal, tröst eller bekräftelse.

Som vuxna behöver vi alltid vara större, starkare, klokare och snälla. När det går, följer vi våra barns behov. Och när det krävs, tar vi ansvar och bestämmer.

Källa: Frågor och svar på Bris.se Länk till annan webbplats.

Oftast ja. Det är fullt normalt och en naturlig del i en tonårings utveckling. När man är tonåring har man ju ena foten i barnvärlden och andra foten i den vuxna. Det kan vara både jobbigt och förvirrande. Även om du uppfattar att kompisar just nu är viktigast för din tonåring, så betyder det inte att du som förälder är oviktig – tvärtom! Du behöver visa att du accepterar att du ibland blir bortvald men att du står kvar. För när det väl gäller är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Det är en balansgång att låta sin tonåring pröva sina vingar och samtidigt vara en förälder som står kvar. Det kan vara en utmaning men ofta också roligt och härligt.

Källa: Frågor och svar på Bris.se Länk till annan webbplats.

Be om hjälp. Släpp all prestige och ta hjälp av den andra föräldern eller av någon släkting som tonåringen har bra kontakt med. Du kan också söka professionellt stöd, exempelvis via socialtjänsten i Svenljunga kommun. Berätta för din tonåring att du söker stöd och varför du gör det. Oavsett om din tonåring inte vill vara med så visar du att du har en vilja att ni skall ha en bra relation. På Svenljunga kommuns webbplats kan du läsa mer om stöd och omsorg Länk till annan webbplats.

Källa: Bris.se Länk till annan webbplats.

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för detta. Läs mer om skolans ansvar på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Barn från 13 år behöver sova 8–9 timmar per dygn, men vissa behöver mer sömn än så i puberteten. Många i den här åldern sover mindre än de behöver, vänder på dygnet och har svårt att somna på kvällen.

Barn som har vänt på dygnet blir oftast trötta först mellan klockan 03.00-04.00 på natten och vill helst sova till klockan 12.00 på dagen. De sover som djupast vid klockan 06.00 på morgonen, när det egentligen är dags att gå upp.

Läs mer om sömn på 1177.se Länk till annan webbplats.

I Svenljunga kommun finns det något som kallas socialtjänst. Socialtjänsten följer socialtjänstlagen som handlar om vilka rättigheter du har till socialbidrag, vård och omsorg. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. En handläggare kommer att hjälpa dig med dessa frågor. På Svenljuga kommuns webbplats, under ekonomiskt bistånd och försörjningstöd kan du läsa mer. Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten i Svenljunga kommun finns till för familjer som har det svårt i sin familjesituation, och som behöver prata med någon utomstående. Hos socialtjänsten kan du boka rådgivande samtal som kan ge dig stöd i ditt föräldraskap. Ibland erbjuds även föräldragrupper som tillsammans diskuterar problem som kan uppstå hemma med sitt barn.

Sök hjälp så fort som möjligt. Det viktigaste för barnen vid en separation är att de vuxna inte bråkar. Läs mer om stöd och omsorg i Svenljunga kommun på sociala stödteamets sida.

Källa: Frågor och svar på Bris.se Länk till annan webbplats.

Bäst är att ni pratar med barnen tillsammans. Anpassa samtalet efter barnens ålder och mognad. Förklara i lugn och ro att ni har valt att inte längre leva tillsammans – men att det inte påverkar er kärlek till barnen. Bekräfta att ni älskar dem och att ni kommer att göra allt för att barnen får det bra, trots förändringen. Berätta hur ni tänker kring vårdnad, boende och skola. Var ärliga om ni ännu inte vet exakt hur det kommer att bli. Försäkra barnen att de ska få information löpande så snart ni vet mer. Var beredd på att beskedet kan väcka alla typer av känslor, sorg, ilska men kanske också förväntan. Bekräfta att alla känslor är okej och att ni förstår att omställningen är stor för barnen. Öppna upp för att ni finns där om barnen har frågor och funderingar. Prata gärna med barnen om hur de kan berätta om separationen för kompisar.

Källa: Frågor och svar på Bris.se Länk till annan webbplats.

Varför tror du att ditt barn inte litar på dig? Om barnet har uttryckt det, sätt er ner och prata. Fråga hur hen tänker och vad du kan göra för att få tillbaka barnets förtroende. Fundera även om det är något du själv gör eller säger som kan påverka ditt barns tillit. Ibland tror vi vuxna att barn inte vill berätta saker för oss för att de inte litar på oss. När det i stället handlar om att barnet inte vågar berätta.

Ett tips är att tillbringa mycket tid tillsammans. Läs en bok eller titta på en film. Be ditt barn berätta hur hens favoritspel fungerar eller hur det går på träningen. Skaffa mer inblick i ditt barns vardag. Då underlättar du för barnet att anförtro sig till dig om hen vill. En relation bygger alltid på en bas av de positiva stunder man har tillsammans.

Källa: Frågor och svar på Bris.se Länk till annan webbplats.

Vi tipsar även om dessa sidor