A-traktorer, mopedbilar och moped

A-traktorer, mopedbilar och moped

A-traktorer (även kallade EPA-traktorer), mopedbilar och mopeder är ett populärt sätt för unga att ta sig fram. Som förälder finns det några saker du behöver hålla koll på.

Trafiksäkerhet

Tillsammans med polisen uppmanar vi dig att prata om trafiksäkerhet med ditt barn. Det är viktigt att du som vuxen hjälper ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant. Många gånger är det du som förälder som står som ägare till ungdomens fordon och det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert, lagligt och inte stör andra. Ta hand om ditt barns fordon på samma sätt som du sköter om din bil, se till att det är rätt utrustat året om. Provkör fordonet regelbundet.

Ditt barns utveckling

Du som förälder spelar en avgörande roll för din tonårings utveckling och förutsättningar i trafiken. Tonåringar är inte färdigutvecklade när det gäller att reflektera över konsekvenser kring sitt handlande, samtidigt är det i tonåren som mycket av grunderna läggs för attityder och beteenden. Hjärnan mognar långsamt och pannloberna där konsekvenstänkandet sitter, är faktiskt inte färdiga förrän vid ungefär 25 års ålder. Därför överskattas ofta den egna kapaciteten.

Ungdomar reagerar oftare impulsivt och känslomässigt snarare än förnuftigt och kan därför ta för stora risker. Att vara trafiksäker handlar i stor utsträckning om att värdera risker och att visa hänsyn. Det är viktigt att lägga en grund för ett trafiksäkert tänkande. Diskutera vilka risker som finns och vilka följder olika beteenden kan få.

Viktigt att tänka på

Om ditt barn åker fast på en trimmad moped eller A-traktor eller kör berusad kan det hända att ditt barn inte får körkortstillstånd när det blir dags att börja övningsköra för motorcykel eller bil. En trimmad moped eller A-traktor är i lagens mening en motorcykel eller personbil.

Du som förälder kan dömas för tillåtande av olovlig körning, vare sig du vet om det eller inte. Du riskerar flera typer av straff. Exempelvis dagsböter, varning i körkortet och i vissa fall att Transportstyrelsen begär att ditt körkort återkallas.
Försäkringen gäller inte om fordonet är trimmat eller om ditt barn utför en annan brottslig handling. Det kan till exempel vara att köra påverkad av alkohol eller droger eller att köra vårdslöst. Skulle man skada sig själv får man ingen ersättning och skulle någon annan skadas blir ert barn skadeståndsskyldigt.
En trimmad moped eller en felaktigt körd A-traktor eller fyrhjuling med högre hastighet, kan medföra allvarliga kroppsliga skador eller i värsta fall dödsfall.

Vi tipsar även om dessa sidor