Tillbaka till startsidan

Du är här:

Information om corona för företag

Du som företagare kan påverkas på olika sätt av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi genomför flera insatser för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem och få annan information som just nu kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Prenumera även gärna på våra nyheter och ta hjälp av andra företagare och vår näringslivsstrateg via vår facebooksida för företagare i Svenljunga och Tranemo under coronatiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd

Folkhälsomyndigheten och regeringen utlyser allmänna råd och rekommendationer som också gäller för näringslivet. Vissa gäller för dig som arbetsgivare, andra gäller för dig som driver verksamhet med besökare (exempelvis affärer och restaranger. Aktuell information kring vad som gäller för dig och din verksamhet hittar du alltid på krisinformation.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Ytterligare information från myndigheter och nätverk

Infoblad om regler för berörda verksamheter under nya covid-19-lagen (pandemilagen)

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Om du driver en enskild firma och din omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare. Under coronapandemin har det i olika omgångar delats ut stöd.

Omsättningstödet till enskilda näringsidkare för augusti 2020 till februari 2021 var sökbart till och med den 30 april 2021. Nu har regeringen beslutat om en förlägning för stödet. Denna period avser mars till och med juni 2021 och du kan söka stödet från och med 1 juli 2021.

Läs mer hos Länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insatser från kommunen

Vi vet att du nu kan påverkas av personalbrist och en massa andra nya utmaningar. Vi vill ge dig så bra stöd som möjligt - om du inte hittar svar på din fråga här, hör av dig till vår näringslivsstrateg på fredrik.dahl@svenljunga.se som samordnar frågor och lösningar mellan företag och våra förvaltningar.

Fakturor, anstånd och betalningspåminnelser

Vi förtydligar och förenklar möjligheten att begära anstånd med fakturor. Detta gäller för betalning av fakturor för sophämtning, VA, miljötillsyn, bygglov. Skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med. Ange fakturanummer, kundnummer eller diarienummer.

Förlängda svarstider för kompletteringar

Förlängda svarstider för kompletteringar om det inte föreligger en allvarlig risk eller liknande som behöver åtgärdas. Skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med. Ange diarienummer.

Livsmedel och tillsyn

Många affärer och restauranger har frågat oss om de kan köra ut mat till sina kunder. Det är en lysande idé tycker vi - därför räcker det att du meddelar oss på samhallsbyggnad@svenljunga.se att du gör utkörningar. Detta blir en extra kontrollpunkt vid kommande tillsyn.

Livsmedelsverket har information angående corona och livsmedel »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leverantörer

Vi har en generös hållning till kortare betalningstider av fakturor till våra leverantörer. I normalfallet gäller en betalningstid på 30 dagar.

Annat

Lokaler och hallar som avbokas med kort varsel debiteras inte.

Vi förbereder ombyggnad av en förskola för att möjliggöra förskola på obekväm tid till invånare med samhällsviktiga funktioner. Detta tryggar att vissa företag och vårdgivare kan fortsätta bedriva sina verksamheter.

Handläggningstider

Även vi påverkas av åtgärderna för att minska risken för smittspridning av coronaviruset - därför kan vi ha något längre handläggningstider. Om ditt ärende brådskar, skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med. Ange eventuellt diarienummer.

Digitala utbildningar

Stöd i Boråsregionen

FÖRETAGSJOUREN – SJUHÄRADSLYFTET 2020-2021

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING FÖR ALLA FÖRETAG I REGIONEN.

I dessa tuffa tider kan du som företagare få rådgivning och vägledning för att hantera situationen. Tillsammans med medlemskommunerna erbjuder Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kostnadsfri rådgivning till alla företag i regionen under namnet Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020-2021.

Läs mer på företagsjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst

VGR ger ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om cirka 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Mer om vilka insatser Almi har kan du ta del av via Almislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

8 miljoner till kulturella och kreativa näringar

Flera av de rådgivande organisationer som VGR finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. Regionutvecklingsnämnden har dubblerat ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa näringar från 4 till 8 miljoner kronor. Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06

Uppdaterad: