Tillbaka till startsidan

Du är här:

Information om corona för företag

Du som företagare kan påverkas på olika sätt av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi genomför flera insatser för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem och få annan information som just nu kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Prenumera även gärna på våra nyheter och ta hjälp av andra företagare och vår näringslivsstrateg via vår facebooksida för företagare i Svenljunga och Tranemo under coronatiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd

Folkhälsomyndigheten och regeringen utlyser allmänna råd och rekommendationer som också gäller för näringslivet. Vissa gäller för dig som arbetsgivare, andra gäller för dig som driver verksamhet med besökare (exempelvis affärer och restaranger. Aktuell information kring vad som gäller för dig och din verksamhet hittar du alltid på krisinformation.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats:


Ytterligare information från myndigheter och nätverk

Infoblad om regler för berörda verksamheter under nya covid-19-lagen (pandemilagen)

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Länsstyrelsen informerar om att relativt få ansökningar om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare har kommit in. Man önskar nu sprida information så att fler får del av stöden. Följande gäller för att ha rätt till stödet.


  • Näringsidkaren ska ha fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående Corona pandemin
  • Haft en nettoomsättning på minst 200.000 kr under år 2019
  • Inte haft rätt till A-kassa
  • Den enskilda näringsidkaren ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020.

Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019.

Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

  • mars – april 2020
  • maj 2020
  • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Läs mer hos Länsstyrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insatser från kommunen

Vi vet att du nu kan påverkas av personalbrist och en massa andra nya utmaningar. Vi vill ge dig så bra stöd som möjligt - om du inte hittar svar på din fråga här, hör av dig till vår näringslivsstrateg på fredrik.dahl@svenljunga.se som samordnar frågor och lösningar mellan företag och våra förvaltningar.

Fakturor, anstånd och betalningspåminnelser

Vi förtydligar och förenklar möjligheten att begära anstånd med fakturor. Detta gäller för betalning av fakturor för sophämtning, VA, miljötillsyn, bygglov. Skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med. Ange fakturanummer, kundnummer eller diarienummer.


Vi tar tillfälligt bort dröjsmålsräntan och avgifter för betalningspåminnelser. Påminnelser kommer fortfarande att skickas ut, men du debiteras ingen avgift. Detta sker automatiskt och är ingenting du behöver ansöka om. Borttagandet av dröjsmålsräntan och avgiften gäller till och med 31 maj 2020.

Vi skickar tillfälligt inte ut några inkassokrav. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Förlängda svarstider för kompletteringar

Förlängda svarstider för kompletteringar om det inte föreligger en allvarlig risk eller liknande som behöver åtgärdas. Skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med. Ange diarienummer.

Livsmedel och tillsyn

Många affärer och restauranger har frågat oss om de kan köra ut mat till sina kunder. Det är en lysande idé tycker vi - därför räcker det att du meddelar oss på samhallsbyggnad@svenljunga.se att du gör utkörningar. Detta blir en extra kontrollpunkt vid kommande tillsyn.


Livsmedelsverket har information angående corona och livsmedel »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leverantörer

Vi har en generös hållning till kortare betalningstider av fakturor till våra leverantörer. I normalfallet gäller en betalningstid på 30 dagar.

Annat

Lokaler och hallar som avbokas med kort varsel debiteras inte.


Vi förbereder ombyggnad av en förskola för att möjliggöra förskola på obekväm tid till invånare med samhällsviktiga funktioner. Detta tryggar att vissa företag och vårdgivare kan fortsätta bedriva sina verksamheter.

Handläggningstider

Även vi påverkas av åtgärderna för att minska risken för smittspridning av coronaviruset - därför kan vi ha något längre handläggningstider. Om ditt ärende brådskar, skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med. Ange eventuellt diarienummer.


Digitala utbildningar

Stöd i Boråsregionen

FÖRETAGSJOUREN – SJUHÄRADSLYFTET 2020

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING FÖR ALLA FÖRETAG I REGIONEN.

I dessa tuffa tider kan du som företagare få rådgivning och vägledning för att hantera situationen. Tillsammans med medlemskommunerna erbjuder Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kostnadsfri rådgivning till alla företag i regionen under namnet Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Läs mer på företagsjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst

VGR ger ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om cirka 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Mer om vilka insatser Almi har kan du ta del av via Almislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

8 miljoner till kulturella och kreativa näringar

Flera av de rådgivande organisationer som VGR finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. Regionutvecklingsnämnden har dubblerat ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa näringar från 4 till 8 miljoner kronor. Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Text

.

Kontakt

Uppdaterad: