Tillbaka till startsidan

Du är här:

Så kan du påverka i planarbetet

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Beskriver min bild

I plan- och bygglagen anges hur samråd och granskning ska gå till för att du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på förslagen. Svenljunga kommuns ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelseutveckling och andra mark- och vattenfrågor. Att kunna delta i samråd som rör planfrågor är en lagreglerad demokratisk rätt för alla medborgare.


Ofta är det i sam­råds- och gransknings­skedet du kan säga vad du tycker om det för­slag vi har tagit fram. Det gäller både förslag till detaljplan och andra utredningar. Du har rätt att lämna syn­punkter om du till exempel är granne till om­rådet eller på annat sätt berörs av ­planen.


Under samråds- och gransknings­tiden finns plan­förslaget alltid till­gängligt i kommunhuset och här på webb­platsen. Du kan även lämna in dina synpunkter på våra pågående planprojekt i formuläret längre ner på sidan.

Pågående samråd

  • Inga detaljplaner är på samråd

Pågående granskning

  • Inga pågående detaljplaner på granskning
Lämna synpunkter

Här kan du lämna in synpunkter över våra planprojekt.

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska ha möjlighet att överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden.


Det går inte att lämna anonyma synpunkter.


Fyll i alla uppgifter i formuläret nedan.


OBS! Glöm inte klicka på skicka-knappen längst ned när du är färdig! Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot dina synpunkter.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Rebecka Avdic, Planarkitekt, 0325-181 86

Uppdaterad: