Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vindbruksplan

Vindbruksplanen är både en kunskapssammanställning och kommunens viljeinriktning för den framtida användningen av vinden som naturresurs för energiproduktion.

Planen är en vägledning

Planen fungerar som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut, den ska även fungera som ett instrument för dialog mellan stat och kommun, beträffande de allmänna intressena.

Kommunfullmäktige antog planen den 19 december 2011. Nedan hittar du, förutom själva vindbruksplanen, andra dokument som hör ihop med beslutet: kartor, synpunkter och kommentarer.

Vindbruksplan antagen 2011-12-19PDF

Karta som visar var vindbruk tillåtsPDF

Synpunkter och kommentarer under utställningenPDF

Länsstyrelsens yttrande och kommunens kommentarerPDF 

Ny översiktsplan

Vi håller på att fram en ny översiktsplan för Svenljunga kommun. När översiktsplanen är färdig och vunnit laga kraft kommer den att ersätta vindbruksplanen och LIS- planen.


För att läsa mer om kommunens kommande ställningstagande gällande vindbruk och LIS titta i förslaget till översiktsplan.


Fram till att översiktsplanen har vunnit laga kraft gäller fortfarande beslutade planer.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 25 juni 2020