Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Riksintressen

Det finns vatten- och mark­områden som har nationellt viktiga värden och kvaliteter. De kallas riks­intressen och kan vara intressanta ur bevarande- eller exploateringssynpunkt. När ett område pekas ut som riks­intresse får det ett skydd. Det gäller mot åt­gärder som kan skada eller försvåra det geografiska området. De riksintressen som finns inom Svenljunga kommun redovisas i kommunens översiktsplan.

Beskriver min bild

Boverket har ansvar för att samordna arbetet med riksintressen. Bedömning av vilka områden som är av riksintresse görs av olika nationella myndigheter, där länsstyrelsen samlat representerar staten. Som medborgare kan du påverka riksintressena via kommunens översiktsplan. Läs gärna mer om riksintressen i länkarna nedan.


Boverkets webbplats om riksintresse.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs om kommunens arbete med riksintressen i översiktsplanenöppnas i nytt fönster

.

Kontakt

Uppdaterad: 20 augusti 2020