Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ny översiktsplan

Här kan du läsa allt om det pågående arbetet med den nya översiktsplanen. Vi kommer att ge information om det pågående arbetet, här finns länk till förslaget och här kan du ta del av synpunkter som inkommit.

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark och vatten  ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning i beslut och visa på kommunens prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.


Parallellt med arbetet med ny översiktsplan har kommunen tagit fram ett samrådsförslag till en naturvårdsplan. Här kan du läsa mer om arbetet med samrådsförslaget till ny naturvårdsplan.

Samråd

Under sommaren 2018 var förslag till ny översiktsplan ute på samråd. Under rubriken Utställning kan du läsa samrådsredogörelsen för att ta del av synpunkter som kom in under samrådet.

Utställning

Mellan 20 september och 20 november var förslag till ny översiktsplan på utställning. Nedan hittar du utställningsförslaget.


Länk till Översiktsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Samrådsredogörelse ÖversiktsplanPDF

Samrådsredogörelse NaturvårdsplanPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Ta del av utställningssynpunkter

I kartan nedan visas synpunkter som kommit in under utställningstiden. Klicka på blå symbol i kartan för att se vilka synpunkter som har kommit in.

Arbetsprocessen

Arbete med ny kommunövergripande Översiktsplan pågår sedan början av 2016. Ansvarig för arbetet är ”Styrgruppen för Översiktsplan” som består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige plus kommunstyrelsens ordförande.


Arbetsgruppen består av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen arbetar tillsammans med en grupp politiskta representanter som består av två personer från varje parti. Den politiska gruppen träffas med jämna mellanrum.

Tidsplan

  • Första halvåret 2016: Grundläggande kunskap om kommunen och ställningstagande om statliga och regionala mål vi ska ta hänsyn till.
  • Andra halvåret 2016: Vilka områden och värden kräver hänsyn? Till exempel natur, kultur och grundvatten.
  • 2017: Framtagande av utvecklingsstrategier och markanvändning
  • 2018: Påbörjades den formella hanteringen enligt Plan- och bygglagen. Samråd genomfördes sommaren 2018. Bearbetning av förslaget pågick under hösten 2018 och våren 2019.
  • 2019: Utställningen genomfördes under hösten 2019.
  • 2020: Under våren 2020 omarbetas förslaget innan antagande.


Observera att tidsplanen kan förändras eftersom den är beroende av utomstående faktorer, exempelvis synpunkter som kommer in under processen. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 18 mars 2020