Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är både en kunskapssammanställning och kommunens viljeinriktning för de områden där Svenljunga kommun anser att landsbygdsutveckling kan användas som ett så kallat ”särskilt skäl” vid prövning av strandskydd.

Planens innehåll

Planen redovisar områden jämnt spridda i kommunen med beskrivning av varje område och hur det bör utvecklas. Utveckling av de utpekade områdena ska ske är alltid markägarens beslut, planen ger möjligheten och visar förutsättningarna.

Antagningshandlingar

LIS-planenPDF

ÖversiktskartaPDF

UtlåtandePDF

Länsstyrelsens kommentarerPDF 

Ny översiktsplan

Vi håller på att fram en ny översiktsplan för Svenljunga kommun. När översiktsplanen är färdig och vunnit laga kraft kommer den att ersätta vindbruksplanen och LIS-planen.


För att läsa om kommunens kommande ställningstagande gällande vindbruk och LIS titta i förslaget till översiktsplan.


Fram till att översiktsplanen har vunnit laga kraft gäller fortfarande beslutade planer.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 25 juni 2020