Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Viseberg, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:48 med flera.

Syftet med detaljplanen är att planlägga Svenljunga 5:48 m.fl. i Viseberg för att på ett naturligt sätt fortsätta utvecklingen av bostadsområdet Karolinelund och Svedjan. Området är idag inte detaljplanerat.

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 augusti 2020.


Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 19 augusti 2020