Tillbaka till startsidan

Du är här:

Toftalyckan, Överlida

Detaljplan för fastighet Lida 2:133 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från den äldre bestämmelsen A - Allmänt ändamål till en mer öppen plan.

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 februari 2021.

 

Den 19 januari 2021 fick exploatören ett positivt planbesked i samhällsbyggnadsnömnden.


Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: