Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ny översiktsplan

På denna sida kan du läsa om det pågåendet arbetet med en ny översiktsplan och läsa förslaget, samt får information och du kan lämna in dina synpunkter.

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.

 

Parallellt med arbetet med ny översiktsplan tar kommunen även fran en naturvårdsplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Här kan du läsa mer om arbetet med naturvårdsplanen.

Samråd

Under sommaren 2018 har förslaget till ny översiktsplan varit ute på samråd. Under hösten 2018 kommer vi att bearbeta de synpunkter som kommit in.

 

Översiktsplan - samrådsversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsprocessen

Arbete med ny kommunövergripande Översiktsplan pågår sedan början av 2016. Ansvarig för arbetet är ”Styrgruppen för Översiktsplan” som består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige plus kommunstyrelsens ordförande.

 

Arbetsgruppen består av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen arbetar tillsammans med en grupp politiskta representanter som består av två personer från varje parti. Den politiska gruppen träffas ungefär en gång i månaden.

Tidsplan

  • Första halvåret 2016: Grundläggande kunskap om kommunen och ställningstagande om statliga och regionala mål vi ska ta hänsyn till.
  • Andra halvåret 2016: Vilka områden och värden kräver hänsyn? Till exempel natur, kultur och grundvatten.
  • 2017: Utvecklingsstrategier och markanvändning
  • 2018: Påbörja den formella hanteringen enligt Plan- och bygglagen. Samråd kan tidigast ske under sommaren. Bearbetning av förslaget kommer att pågå under hösten 2018.
  • 2019: Utställning under vinter och tidigast möjliga antagande till sommaren.

 

Observera att tidsplanen kan förändras eftersom den är beroende av utomstående faktorer, exempelvis synpunkter som kommer in under processen. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 10 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga