Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Naturvårdsplan

2013 beslutade kommunen att det skulle tas fram en naturvårdsplan. En naturvårdsplan syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden.

Naturvårdsplanen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för kommunens planering och hantering av ärenden. Den ska beskriva kommunens högsta naturvärden, men också dess naturvårdsproblem och utmaningar.

 

Här kan du läsa mer om naturen i Svenljunga kommun.PDF


Planen är också ett politiskt ställningstagande som ska vägleda vid kommunala beslut inom till exempel bygglov och detaljplanering. Arbetet med naturvårdsplanen sker tillsammans med arbetet med den nya översiktsplanen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 september 2020