Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Inventering av flodpärlmusslor

Flodpärlmusslan är en fascinerande art som idag är strakt hotad. Därför behöver vi sätta in åtgärder för att rädda artens överlevnad. Under 2011-2012 inventerades delar av Högvadsån för att se flodpärlmusslans utbredning och antal.

Beskriver min bild

Arbetet med att rädda flodpärlmusslan har även en större dimension - att skapa goda förhållanden för flodpärlmusslan innebär att så gott som alla andra arter i vattendraget gynnas. Flodpärlmusslan är en "flaggskeppsart" för naturvård i vattenmiljöer.

Inventering av Högvadsån med tillflöden

Under 2011-2012 inventerades Högvadsån inom Svenljunga kommun, samt de flesta av biflödena. Syftet med inventeringen var att se flodpärlmusslans utbredning och antal. Förutom inventeringen av musslor beskrivs i rapporten varje delsträckas förutsättningar som mussel- och öringvatten. Dessutom ges förslag på restaureringsåtgärder.

 

Med inveneteringsresultatet som grund bedöms hela musselbeståndet i Högvadsån till cirka 5 000 musslor. De minsta musslorna som hittades uinder inventeringen var 36 och 43 millimeter. Det ger hopp om tillväxten i framtiden!

Projektet fortsätter

Ätrans vattenråd har nu startat ett större samverkansprojekt med underliggande arbetsgrupper och småprojekt för att arbeta med Högvadsåns hela sträckning från Hallången till den rinner ut i Ätran. Du kan följa projektet på Ätrans vattenråds webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan vi hjälpa musslorna?

Många av hoten mot flodpärlmusslan är gamla synder som vi nå måste försöka återställa. Under 1900-talet har de flesta vattendrag rätats ut, rensats och blivit utbyggda med vattenkraften. Idag är det skogs- och jordbruket som är de stora hoten mot flodpärlmusslorna och våra vattendrag. Några enkla åtgärder är att lämna en kantzon mot vattnet, både i jordbruket och i skogsbruket. En kantzon som består främst av lövträd. Restaureringar av vattendrag är ofta ganska enkla att genomföra. Man kommer långt med ett tillstånd från länsstyrelsen och några starka armar. 

Varför är flodpärlmusslorna viktiga?
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 september 2019