MENY

Du är här:

Naturvårdsprojekt

Vi arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt. På denna sida kan du läsa om pågående projekt och olika typer av bidrag för naturvårdsprojekt.

Beskriver min bild

Alla kommuner har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både i den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder.

Naturreservatet Buttorps forsar
Naturvårdsplan
Gräne gruva
Projekt Högvadsån
Projekt Ätranöring
Inventering av hasselmus
Inventering av flodpärlmusslor i Högvadsåns avrinningsområde
Inventering av skyddsvärda träd

Bidrag och stöd

Kommuner kan söka statliga medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Föreningar, företag och enskilda personer som vill driva projekt är välkomna att kontakta kommunen. Fiskevårdsbidrag kan bland annat lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Läs mer om vilka stöd och bidragsmöjligheter det finns till åtgärder för att nå miljömålen på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Hanna Sveningsson, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: