Tillbaka till startsidan

Du är här:

E-tjänsten Mittbygge

Med hjälp av vår e-tjänst Mittbygge kan du kan ansöka om bygglov och även anmäla åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel Attefallshus och eldstäder. Det är enkelt och bekvämt. Du kan följa ditt ärende var du än är och även få meddelande direkt när något händer.

Beskriver min bild

Du kan följa ditt ärende och får snabb återkoppling via sms eller e-post. Kompletteringar till ditt ärende når din handläggare samma dag. Genom den snabba kommunikationen får vi möjlighet att ytterligare korta ner handläggningstiden. Tänk på att alltid ansöka i tid när du planerar ett nytt projekt hemma!

Använd inte Internet Explorer eftersom flertalet E-tjänster inte funkar i denna webbläsare. Vänligen använd Google Chrome, Microsoft Edge, Safari eller annan webbläsare.

Ansök redan idag! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på innan du ansöker

Innan du börjar behöver du ha alla handlingar och en e-legitimation redo.

Handlingar

Handlingarna ska vara i PDF-format och varje handling ska sparas i en egen fil och vara vänd åt rätt håll. Ritningar som inte redan är digitala, måste du skanna in. Fotografera inte dina handlingar; skala och perspektiv på en ritning kan förvridas!

Viktigt: Spara inte alla handlingar i en och samma fil, eftersom det tar längre tid för oss att handlägga ärendet då. En handling = en fil.

Situationsplan

Du ska alltid skicka med en situationsplan när du söker bygglov. Beroende på vad ditt ärende gäller ställer vi olika krav på innehållet i den.

  • Nybyggnation inom detaljplan - nybyggnadskarta
  • Nybyggnation utanför detaljplan - enkel nybyggnadskarta
  • Tillbyggnation - enklare karta som visar fastighetsgräns och befintliga byggnader

Den skalenliga situationsplanen kan baseras på någon av kommunens kartprodukter

Ritningar 

De ritningar du lämnar in ska vara skalenliga och helst på pappersstorlek A4 eller A3. Det ska gå att kontrollera att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven i BBR kap 3 är uppfyllda. 

  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Planritningar i skala 1:100 eller 1:50. Möblerade planritningar är önskvärda.
  • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500. På en markplaneringsritning visar du hur du planerar din tomt. Du ska ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera. På så sätt kan kommunen bedöma tillfart, parkering, tillgänglighet och uppfyllnader/schaktningar.
  • Sektionsritningar i skala 1:100 (behövs inte om det är uppenbart onödigt).

Vi ställer vissa krav på hur ritningarna ska se ut, de ska till exempel alltid vara fackmannamässigt utförda. På sidan Ritningar kan du läsa mer om detta.

Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan och ibland behöver du även en särskild certifierad kontrollansvarig. På sidan Kontrollplan och kontrollansvarig (KA) kan du läsa mer.

E-legitimation

Du kan logga in som privatperson eller med din tjänstelegitimation. På webbplatsen e-legitimation.se Länk till annan webbplats. hittar du information om hur du skaffar den.

För dig som inte har e-legitimation går det fortfarande bra att ansöka om bygglov med hjälp av våra blanketter.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Jessica Valkiainen, Verksamhetsutvecklare, 0325-183 37

Uppdaterad: