Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

IT-infrastruktur

Vi har satsat på att alla ska få tillgång till Internet. Dessutom jobbar vi för att få upp hastigheten av internet i hela kommunen.

person håller upp en skylt med symbolen för Wi-Fi

Nuvarande satsning

Idag finns det överallt i kommunen möjlighet att få tillgång till internet via bredband men det har olika kapacitet. Flest anslutningar sker än så länge via ADSL-tekniken. Under de senaste åren har det efterfrågats fiberanslutningar, högre kapacitet och mer tjänster via bredbandet. Detta har inneburit att det bildats föreningar som har tagit saken i egna händer och börjat lägga ner fiber i marken för att ansluta fastigheter.

Kommunen och Västragötalandsregionen har stöttat detta arbete genom att ekonomiskt stödja så att fiberpunkter anläggs där det saknades högre ADSL-kapacitet (då främst på landsbyggden).

Begränsade resurser

En kommun i Svenljungas storlek har begränsade resurser med att ta fram stora lösningar och snabbt rulla ut dessa. Vi har en klar medvetenhet att IT och IT-stöd kommer att stödja både det interna arbetet, servicen till medborgarna och företagen, betydligt mer i framtiden än idag.

En viss rädsla finns att den personliga servicen försvinner samt att de äldre inte kommer att behärska tekniken och på så sätt inte kunna ta del av våran service och tjänster. Vi har tagit en medveten strategi att skynda långsamt, se hur andra gör och har gjort, för att kunna göra rätt saker och ta hjälp av andras erfarenheter.

Att arbeta med invånarnas önskan och behov har varit det sätt vi fokuserat på för att få fram rätt tjänster. Tillgänglighet av Internet är en förutsättning för medborgaren att nå kommunens hemsida och e-tjänster.

E-förvaltning tidigare 24-timmarswebb

Med detta arbetssätt ser vi att arbetet med vår 24-timmarswebb, en förvaltning i medborgarens tjänst både görs kostnadseffektiv och på rätt sätt så att medborgaren får det den vill, var den vill.

.

IT Support, IT-Support, 0325-183 33

Uppdaterad: