Tillbaka till startsidan

Du är här:

Särskilda boenden

Detta är en samlingssida för alla typer av boende som hanteras av socialförvaltningen.

Beskriver min bild

Beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut finns olika former av boenden.


Anpassat boende

FamiljehemVård- och omsorgsboendeöppnas i nytt fönster

Korttidsboende

Växelvårdöppnas i nytt fönster

BGT Bostad med god tillgänglighet


Kontaktinformation finner du på sidorna för de olika typerna av boende.

Kontakt

Uppdaterad: