Tillbaka till startsidan

Du är här:

Byggemenskaper

Bo bättre i en byggemenskap! Vill du påverka ditt eget boende och undrar hur man som boende kan engagera sig mer i byggprocessen? En byggemenskap kan vara svaret på det och ge dig möjligheten att tillsammans med likasinnade låta utforma, bygga och bo tillsammans.

hus av trä

Vad är en byggemenskap?

Byggemenskap är en grupp av människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. – Föreningen för byggemenskaper

Att ingå i en byggemenskap handlar om att gemensamt planerar en bostads utformning, agera sin egen byggherre och bo tillsammans. Vanligtvis utvecklar gruppen ett flerbostadshus och erfarenheter visar att byggemenskaper kan ge större inflytande över det egna boendet till en lägre kostnad. Det kan vara en höjd byggkvalitet, specifik arkitektur, större mångfald och eller ett större engagemang i det egna boendet, vilket kan bidra till social hållbarhet.

Att gå tillsammans i denna typ av projekt kan också bidra till en minskad kostnad för projektet.

I Sverige finns relativt få projekt av den här typen som startats och genomförts. Det innebär att det ännu inte finns en etablerad modell för hur en byggemenskap ska genomföras.

Byggemenskaper är inte kopplat till någon särskild upplåtelseform. En viktig princip för byggemenskaper är alltså att de som ska bo i ett hus beslutar hur det ska utformas och vilka kvaliteter det ska ha. Förutom gestaltning av byggnaden ansvarar också byggemenskapen för exempelvis projektering, finansiering och upphandling av entreprenör.

Workshop om byggemenskaper

Tillsammans med Föreningen för byggemenskaper och projektet divercity genomförde vi våren 2019 en workshop för att öka kunskapen om byggemenskaper i kommunen.

Sammanställning och resultat av workshopen Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster.

Är ni intresserade?

Om ni är en grupp som är intresserade ta kontakt med oss för mer information och stöttning.

.

Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: