Tillbaka till startsidan

Du är här:

Miljöstationer och miljöbilen

Du kan lämna sitt farliga avfall kostnadsfritt på återvinningscentralen eller till miljöbilen. Det som du lämnar in omhändertas på rätt sätt, så det inte skadar vår natur, djur eller vattendrag.

Miljöstationer

Farligt avfall kan du lämna på återvinningscentralen under dess öppettider. Det finns även vissa andra butiker, som mataffärer eller apotek, som tar emot farligt avfall, främst batterier. På apotek lämnar du även dina förbrukade läkemedel och kanyler. 

Miljöbilen

Miljöbilen besöker alla tätorter i kommunen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Du kan lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen. Det kan till exempel vara lim- och färgrester, batterier, lampor, sprayburkar, lösningsmedel och avfettningsmedel. När du lämnar ditt farliga avfall till Miljöbilen kan vi ta hand om det på rätt sätt så att de farliga ämnena inte hamnar i vår miljö. Miljöbilen tar inte emot farligt avfall från verksamheter. 

Schema för Miljöbilen

På grund av personalbrist till följd av spridningen av coronaviruset är Miljöbilen inställd tills vidare..

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Telefontider juni, juli och augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: