Du är här:

Skolbibliotekets verksamhet

I olika årskurser gör eleverna biblioteksbesök eller har undervisning i informationssökning. Vi arbetar även med läsfrämjande aktiviteter och skrivande i skolorna.

Beskriver min bild

Biblioteksbesök och informationssökning

Eleverna i årskurs 1 kommer till ett folkbibliotek, för att få en introduktion om bibliotek. Lektionerna i informationssökning börjar i årskurs 4 och i årskurs 7 får de lära sig mer om källkritik. Tanken med undervisningen är att eleverna ska känna sig hemmastadda på biblioteken i kommunen samt kunna hitta och kritiskt granska information.

Skrivande och läsprojekt med eleverna

En målsättning för vår verksamhet är att väcka läslust, så att eleverna höjer sin läsförmåga. Det gör vi bland annat genom att bokprata i olika klasser, som start på deras läsprojekt. Sedan har eleverna tillgång till böckerna under en period för att läsa. En del läsprojekt avslutas med att eleverna får skriva sina egna berättelser. Exempelvis i åk 3 läser de först deckare och skriver sedan en egen deckarhistoria.

Vi har också lektioner med enbart skrivande:

  • Årskurs 2 berättar om sina drakar.
  • Årskurs 4 skriver nattdikter.
  • Årskurs 6 beskriver miljöer utifrån bilder.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Elisabeth Svensson, Skolbibliotekarie, 0325-182 03
Maria Nyman, Skolbibliotekarie, lärarresurs, 0325-182 03

Uppdaterad: