Du är här:

Grundsärskola

Vår värdegrund bygger på omtanke, ansvar, trygghet och delaktighet. Värdegrunden bidrar till en god arbetsmiljö. Hos oss ska alla, både barn och föräldrar, känna sig välkomna och trygga!

Skolan

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje elev får möjlighet att

 • utveckla sin självständighet
 • bättre förstå andra människor
 • få kunskap om hur samhället fungerar
 • få förståelse för natur och miljö.

Den obligatoriska särskolan har sedan 1 juli 2011 en egen läroplan som omfattar både grundsärskolan och träningsskolan.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar ämnena:

 • bild
 • engelska
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • modersmål
 • musik
 • naturorienterande ämnen
 • samhällsorienterande ämnen
 • slöjd
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teknik
 • estetisk verksamhet

Vi samarbetar med grundskolan i planeringen av större aktiviteter. Undervising kan även ske i grundskolan för att vill vill utmana våra elever på rätt kunskapsnivå.

Integrerade grundsärskoleelever

Hos oss kan elever som är inskrivna i grundsärskolan i årskurserna ett till sex få sin undervisning som integrerade grundsärskoleelever i grundskolan på sin hemort.

För elever på mellanstadiet och högstadiet erbjuds undervisning i grundsärskoleklass på Mogaskolan. Eleverna kan då ges möjlighet att delta i grundskolans undervisning i vissa ämnen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Sanela Karanovic, Skoladministratör, 0325-182 27
Emma Svensson, Rektor, 0325-180 33

Uppdaterad: