Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Grundsärskola

Vår värdegrund bygger på omtanke, ansvar, trygghet och delaktighet. Värdegrunden bidrar till en god arbetsmiljö. Hos oss ska alla, både barn och föräldrar, känna sig välkomna och trygga!.

Beskriver min bild

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje elev får möjlighet att

 

  • utveckla sin självständighet
  • bättre förstå andra människor
  • få kunskap om hur samhället fungerar
  • få förståelse för natur och miljö.


Den obligatoriska särskolan har sedan 1 juli 2011 en egen läroplan som omfattar både grundsärskolan och träningsskolan.

 

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar ämnena: bild, engelska, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, teknik och estetisk verksamhet.

 

Vi samarbetar med grundskolan i planeringen av större aktiviteter. Undervising kan även ske i grundskolan för att vill vill utmana våra elever på rätt kunskapsnivå.

Integrerade grundsärskoleelever

Hos oss kan elever som är inskrivna i grundsärskolan i årskurserna ett till sex få sin undervisning som integrerade grundsärskoleelever i grundskolan på sin hemort.

 

 

För elever på mellanstadiet och högstadiet erbjuds undervisning i grundsärskoleklass på Mogaskolan. Eleverna kan då ges möjlighet att delta i grundskolans undervisning i vissa ämnen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 16 januari 2019

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga