Du är här:

Särskola

Särskola är en egen skolform för de barn och ungdomar som inte klarar undervisningen i grund- och gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Beskriver min bild

Grundsärskola och gymnasiesärskola

I grundsärskolan går elever som är 7 till 16 år. Gymnasiesärskolan riktar sig till de ungdomar som gått grundsärskola.

Den obligatoriska grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. För personer över 20 år finns det möjlighet att läsa särskild utbildning för vuxna.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Sanela Karanovic, Skoladministratör, 0325-182 27
Emma Svensson, Rektor, 0325-180 33

Uppdaterad: