Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vilket stöd finns?

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje barns behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser.

Beskriver min bild

Specialpedagogen arbetar för att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är barnets eller elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.


I första hand ska stödet ges i elevens vanliga undervisningsgrupp på förskolan/skolan.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 16 januari 2019

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga