Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vilket stöd finns?

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje barns behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser.

Beskriver min bild

Specialpedagogen arbetar för att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är barnets eller elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.


I första hand ska stödet ges i elevens vanliga undervisningsgrupp på förskolan/skolan.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Helena Lundgren, Verksamhetschef för barn- och elevhälsa, 0325-182 24

Uppdaterad: