Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Specialpedagogik

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, att utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Beskriver min bild

Specialpedagog på förskolan och i skolan arbetar med barns utveckling, med elever och lärare för att eleven ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen men också med pedagogiska metoder och förhållningssätt på både individ, grupp och organisationsnivå.


Specialpedagogen kan fungera som ett stöd för övriga pedagoger, finnas som ett stöd i barngruppen och klassen eller stötta ett enskilt barn eller elev.

Specialpedagogerna kontaktas genom förskolechef eller rektor.

Våra specialpedagogers områden‌

Namn

Enhet/enheter

Agneta Rylander

Sexdrega och Hillareds skolor

Mogaskolan F-3 och Landboskolan

Eva Anving

Samtliga förskolor och skolor
Inriktning tal och kommunikation

Stina Jarnström

Östra Frölunda, Mårdaklev, Holsljunga,

Mjöbäck, Överlida skolor och Mogaskolan 4-6

Marie Pettersson

Mogaskolan 7-9 och IM Lärcentrum

Pat Johansson-Einemo

Samtliga förskolor


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 13 augusti 2019