Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Specialpedagogik

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, att utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Beskriver min bild

Specialpedagog på förskolan och i skolan arbetar med barns utveckling, med elever och lärare för att eleven ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen men också med pedagogiska metoder och förhållningssätt på både individ, grupp och organisationsnivå.


Specialpedagogen kan fungera som ett stöd för övriga pedagoger, finnas som ett stöd i barngruppen och klassen eller stötta ett enskilt barn eller elev.

Specialpedagogerna kontaktas genom rektor.

Våra specialpedagogers områden‌

Namn

Enhet/enheter

Camilla Hallén

Samtliga förskolor

Stina Jarnström

Sexdrega och Hillared skola

Anneli Werelius

Mogaskolan F-6 och grundsärskolan

Ann-Charlott Claesson

Mogaskolan 7-9

Pat Johansson-Einemo

Samtliga förskolor

Ulrika Kindblom

IM Lärcentrum


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 januari 2021