Tillbaka till startsidan

Du är här:

Specialpedagogik

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, att utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Beskriver min bild

Specialpedagog på förskolan och i skolan arbetar med barns utveckling, med elever och lärare för att eleven ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen men också med pedagogiska metoder och förhållningssätt på både individ, grupp och organisationsnivå.

Specialpedagogen kan fungera som ett stöd för övriga pedagoger, finnas som ett stöd i barngruppen och klassen eller stötta ett enskilt barn eller elev.

Specialpedagogerna kontaktas genom rektor.

Våra specialpedagogers områden‌

Namn

Enhet/enheter

Camilla Hallén

Samtliga förskolor

Mia Snygg

Sexdrega och Hillared skola

Catarina Spånglund

Mogaskolan F-6

Ann-Charlott Claesson

Mogaskolan 7-9

Pat Johansson-Einemo

Samtliga förskolor

Ulrika Kindblom

IM Lärcentrum

Vakant

Grundsärskolan


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Pat Johansson-Einemo, Specialpedagog, 0325-184 10
Ann-Louise Lallo, Specialpedagog, 0325-182 14
Ann-Charlott Claesson, Specialpedagog, 0325-182 89
Ulrika Kindblom, Specialpedagog, 070-760 82 36
Camilla Hallén, Specialpedagog, 0325-180 71
Catarina Spånglund, Specialpedagog, 0325-181 48
Mia Snygg, Lärare med särskilt utvecklingsuppdrag, 0325-180 00

Uppdaterad: