Tillbaka till startsidan

Du är här:

Åtgärdsprogram

Det är rektor i förskola eller skola som bedömer när barn eller elev behöver särskilda stödinsatser. Förskolan arbetar med pedagogisk handlingsplan. Skolan arbetar med åtgärdsprogram.

Beskriver min bild

Du som vårdnadshavare och elev har möjlighet att vara med när handlingsplan/åtgärdsprogram tas fram. 


En pedagogisk utredning som dels kartlägger och analyserar lärandemiljön, dels utreder barnets eller elevens förutsättningar och behov, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i en handlingsplan/ett åtgärdsprogram.


Om åtgärdsprogrammet inte gör att elevens situation blir bättre kan rektor besluta om att göra en utredning med vårdnadshavarnas samtycke.

Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet ska beskriva vilka behov barnet eller eleven har och hur de ska tillgodoses. Det ska även framgå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammet kan överklagas.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Helena Lundgren, Verksamhetschef för barn- och elevhälsa, 0325-182 24

Uppdaterad: