MENY

Du är här:

Resursteam

Resursteamet arbetar på alla skolor i Svenljunga kommun och samarbetar med rektor och barn- och elevhälsan.

ett vitt pussel, en bit är borttagen 

Teamet

Resursteamet består av socionom och specialpedagoger. Teamet arbetar med elever genom undervisning, handledning, bedömning eller observationer. Teamet arbetar också med stöd och handledning till pedagoger och annan skolpersonal.

Resursteamet prioriterar arbete med elever som har hög skolfrånvaro och samverkan kring familjehemsplacerade barn.

Det är rektor som ger resursteamet ett uppdrag. Uppdraget är alltid tidsbegränsat.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Helena Lundgren, Verksamhetschef för barn- och elevhälsa, 0325-182 24

Uppdaterad: