Tillbaka till startsidan

Du är här:

Olyckor och kriser

Skolans och förskolans vardag består av både glädje och sorg. Nästan all personal kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som för det enskilda barnet innebär sorg, förlust, oro och förtvivlan.

Ett barn som står och gör ett hjärta med händerna mot ett träd

Om en olycka eller kris inträffat

Rektorn är den som leder krisarbetet inom förskolan och skolan.

Omfattar olyckan/krisen många människor och har karaktären av samhällskris, vilket i allmänhet innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp och/eller Krisstödsgruppen.

Skolan och förskolan samarbetar med andra verksamheter inom kommunen och samhällets krisberedskap vid större olyckor.

Skolan och förskolan är verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser.

När det oväntade sker måste personalen vara rustad att ge stöd i sorgearbetet och i undervisningen under en lång tid framåt. Att skapa trygghet och finnas nära barnen och vara förberedd på att möta barns tankar och reaktioner kräver kunskap och förberedelse.  Det finns därför en plan för hur kriser och olyckor ska hanteras för varje enhet.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Uppdaterad: