Du är här:

Försäkringar

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom. Elever i kommunal vuxenutbildning och SFI är försökrade under verksamhetstid.

Beskriver min bild

Skadeanmälan

Anmälan av skada görs till Protector via deras hemsida www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.
Klicka på anmäl skada, Person och sen Kommunolycksfall.

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring via skador@protectorforsakring.se eller telefon 08-410 637 00

Ågärder vid skada

  1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  2. Spara alla kvitton i original.
  3. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: