Du är här:

FABIS - förebygga anlagd brand i skolan

Tillsammans med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar vi för att motverka anlagda bränder i skolmiljö. Vi använder oss av metoden FABIS. På denna sida får du reda på mer om detta arbete.

brandsläckare

Under vårterminen 2021 började vi samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) för att förebygga anlagda bränder i skolmiljö. Arbetet kallas FABIS och innebär att skolan identifierar och rapporterar riskgrupper till räddningstjänsten. Det kan exempelvis handla om lek med tändstickor, tillbud i form av mindre bränder eller annan typ av skadegörelse såsom intryckta larmknappar.

Den elev eller grupp av elever som SÄRF bedömer ha ett riskbeteende kopplat till brand får möta en brandman på Svenljunga brandstation. Brandmannen håller individuella samtal med eleven eller elevgruppen. Samtalet tar utgångspunkt i den inträffade händelsen på skolan och fokuserar på konsekvenser av anlagda bränder. Konsekvenser som kan få stor inverkan på en ung persons framtid i form av exempelvis skadestånd. Samtalet handlar också om att skapa förståelse för räddningstjänstens arbete - den intryckta larmknappen eller branden i papperskorgen gör att brandmännen kan bli fördröjda till en allvarlig trafikolycka eller brand.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: