Tillbaka till startsidan

Du är här:

Enkäter förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning

Vi genomför återkommande enkäter som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra och ligger till grund för kvalitetsarbetet i våra förskolor, fritidshem, skolor och vuxenutbildning.

Enkäter under vårterminen 2022

Enkät till dig som studerar på sfi, svenska för invandrare.

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan.

Enkäten är öppen till den 9 juni 2022.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Åse-Marie Hage, Verksamhetschef, 0325-183 64

Uppdaterad: