Tillbaka till startsidan

Du är här:

Enkäter förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning

Vi genomför återkommande enkäter som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra och ligger till grund för kvalitetsarbetet i våra förskolor, fritidshem, skolor och vuxenutbildning.

Enkät till dig som studerar på Lärcentrum

Vi på Lärcentrum är nyfikna på vad du tycker om vår verksamhet!

För att vi ska kunna utveckla och förbättra vårt arbeter vore vi tacksamma om du fyllde i nedanstående enkät.

Enkäten innehåller först några allmänna frågor om bakgrunden till dina studier samt 19 frågor om din utbildning. Systemet är upplagt så att anonymitet säkerställs. Ditt svar tillsammans med övriga elevers svar att ingå i materialet till Lärcentrums och kommunens kvalitetsarbete.

Enkät till dig som studerar på sfi, svenska för invandrare.

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan.

Enkäten är öppen till den 4 juni 2023.

Enkät till dig som studerar kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller gymnasienivå.

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan.

Enkäten är öppen till den 4 juni 2023.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Åse-Marie Hage, Verksamhetschef, 0325-183 64

Uppdaterad: