Du är här:

Övriga kurser

Fördjupa dina kunskaper i musik med våra kurser i musikteori, sång, skriva låtar och digitalt skapande. Genom dessa får du möjlighet att förbättra dig i alla delar av att vara musiker.

Beskriver min bild

Digitalt skapande och låtskrivarkurs

Med datorn som redskap jobbar vi med att skapa egen musik, och eventuellt också film och filmmusik.

Musikteori

Du lär dig musikens grunder, hur du komponerar och analyserar och hur musiken är uppbyggd.

Sång

På sånglektionen jobbar vi mycket med teknik och tips för att kunna hantera rösten på olika sätt. Vi tränar också på att sjunga i stämmor.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Robin Egbo, Musiklärare, 0325-182 39
Anneli Ringdahl-Egbo, Kulturskolechef, 0325-182 38

Uppdaterad: