Tillbaka till startsidan

Du är här:

Inackorderingstillägg, skolkort

Har du lång resväg eller restid till din gymnasieskola och behöver bosätta dig på din studieort? Då kan du vara berättigad till inackorderingstillägg.

Beskriver min bild

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas om du studerar vid kommunal gymnasieskola.

Om du studerar vid en friskola söks inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver bo på skolorten.

För att få inackorderings­tillägg ska din


  • totala restid överstiga två timmar per dag
  • eller reseavståndet överstiga 40 km enkel resa
  • eller annat skäl
  • du ska vara folkbokförd på hemadressen


Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet mellan hemmet och skolan och varierar år 2021 mellan 1 590 kronor och 3 040 kronor. Inackorderingstillägget baseras på prisbasbeloppet och justeras årligen i januari.

Tillägget beviljas för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen. Första utbetalningen sker i slutet av september.


Blankett för ansökan hittar du längre ned på sidan under Blanketter, e-tjänster och övrig information.. Ansökan lämnas in snarast efter skolstart. Kom ihåg att gymnasieskolan ska intyga att du har börjat terminen.

Inackorderingstillägget söks för ett läsår i taget. Ansökan ska avse innevarande läsår.

Du kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du under terminens gång ansöker om och beviljas in­ackorderings­tillägg ska du återlämna busskortet omgående.

OBS! Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och busskort.

Skolkort

Du som går på gymnasieskola kan få ett skolkort, så kallat resebidrag. Ta kontakt med din gymnasieskola.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Yvonne Claesson, Assistent, 0325-183 61

Uppdaterad: