Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Rörelseglädje i skolan

Vi arbetar aktivt med rörelse på våra låg- och mellanstadieskolor i kommunen, utöver redan schemalagda lektioner i idrott och hälsa.

Beskriver min bild

Rörelsesatsningen startade i samband med projektet Puls för lärande och innebär att våra elever erbjuds pulshöjande aktiviteter under skoltid. Rörelseaktiviteterna syftar till att göra eleverna redo att möta utmaningarna i klassrummet under skoldagen.


Uppstarten av Puls för lärande i Svenljunga finansierades av folkhälsorådet och genom bidrag från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.


Det övergripande målet med rörelsesatsningen är att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande men också hälsa, då pulshöjande aktiviteter främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Delaktighet ses som viktig för att varje elev ska få möjlighet att hitta sin rörelseglädje.


Vi hoppas att rörelsesatsningen även kan bidra till ett fortsatt liv i rörelse.


.

Kontakt

Uppdaterad: 08 juli 2020