Tillbaka till startsidan

Du är här:

Holsljunga förskola

Närheten till naturen betyder att vi är mycket utomhus och barnen får ta del av allt som friluftslivet har att erbjuda. Den lilla förskolans stora fördel är att vi kan se varje individ, vilket bidrar till en trygg miljö för barn och vårdnadshavare.

Penslar som står i plastmuggar med målarfärg i

Förskolan

Vår förskola är en mindre förskola för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan är placerad på första våning i skolbyggnaden och har ett naturskönt läge med närhet till sjöar, ängar och skogar. Genom närheten till naturen, vår stora trädgård, fotbollsplan och asfaltsytor för cykling, tillbringas stora delar av dagen utomhus.

Holsljunga förskola tillhör Högvad och är en del av vårt södra skolområde.

Vi har två avdelningar på förskolan. Tumlaren för de yngre barnen samt Kajen för de äldre barnen. Under många stunder i veckan är vi alla tillsammans både inomhus och utomhus. Vi är en liten förskola därför har vi goda möjligheter att hinna se varje barn och möta vårdnadshavare för att skapa goda relationer vilket bidrar till ökad trygghet för det enskilda barnet.

För regelbunden information till vårdnadshavare använder vi lärplattformen InfoMentor Länk till annan webbplats..

Språkutvecklande arbetssätt

Att ständigt bejaka barnens nyfikenhet och lust att lära är viktigt för oss. Genom att lyssna på barnens egna idéer försöker vi genom lek och kreativitet väcka barnens lust och utveckling. På vår förskola är tecken som stöd, TAKK, ett viktigt verktyg för att stötta barnen i sin tidiga språkutveckling. Vi arbetar även med bildstöd vid samlingar och vid rutinsituationer för att utveckla barnens språk. Genom att använda oss av skapande och kreativa aktiviteter ger vi barnen möjlighet att utrycka sig med flera olika utryckssätt.

Nära till naturen

Vi är mycket ute i naturen och jobbar med en naturvetenskaplig inriktning. I skogsområdet intill skolan finns ett vindskydd som vi har tillgång till och dit går vi minst en gång i veckan. Vi har en egen skolträdgård med fruktträd, bärbuskar och odlingar. Där finns även en kompost där vi slänger vårt matavfall.

.

Uppdaterad: