Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avgifter och regler

Här kan du läsa mer om de avgifter och regler som gäller för barn i förskola och fritidshem under 2021.

Beskriver min bild

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets skattepliktiga inkomster per månad före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året, enligt nedanstående tabell. Avgiften baseras på procent av bruttoinkomsten. Enligt beslut från Skolverket kommer avgifterna att indexregleras varje år. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 50 340 kronor.


Barn 1 är familjens yngsta barn.


Förskola

Barn

Procent

Kostnad

Barn 1

3 procent av bruttoinkomsten

max 1 510 kronor

Barn 2

2 procent av bruttoinkomsten

max 1 007 kronor

Barn 3

1 procent av bruttoinkomsten

max 503 kronor

Barn 4

Ingen avgiftFritidshem

Barn

Procent

Kostnad

Barn 1

2 procent av bruttoinkomsten

max 1 007 kronor

Barn 2

1 procent av bruttoinkomsten

max 503 kronor

Barn 3

1 procent av bruttoinkomsten

max 503 kronor

Barn 4

Ingen avgiftAllmän förskola

För 3-5-åringar i allmän förskola tas avgift ut för den del av omsorgstiden som överstiger 15 timmar per vecka. Avgiften för dessa barn minskas med 10%.

Taxan gäller from 1 augusti det år barnet fyller tre år tom 31 juli det år barnet fyller sex år.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Christine Johansson, Administratör, 0325-183 49

Uppdaterad: