Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats, EMI, erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasiet. Denna är frivillig och är en fortsättning på BVC som erbjuds till yngre barn.

Beskriver min bild

Den medicinska insatsen, EMI, är kostnadsfri och syftet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alla barn kallas till skolsköterskan för hälsosamtal, vaccination och hälsokontroll under sin tid i skolan.


Skolsköterskan kan också ha en stödjande funktion för eleverna och ge råd runt frågor som kost, motion och sömn. Relationsfrågor och skolsituationen för eleven är också ämnen man kan diskutera med skolsköterskan.


Har eleven funderingar om tobak, alkohol och sexualitet kan man också prata med sin skolsköterska om det.


Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolsköterskans uppdrag

  • Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande.
  • Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår.
  • All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen.
  • Utföra enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning till elever och vårdnadshavare.
  • Om du tidigare tackat nej till vaccin eller inte har tagit vaccin av annan anledning är du välkommen till skolsköterskan då du har rätt till vaccinering inom barnhälsovårdsprogrammet upp till 18 års ålder

Skolläkarens uppdrag

Skolläkaren följer elevens hälsoutveckling via skolsköterskan och läkarens arbete är främst inriktat på elevernas hälsa och utveckling. Skolrelaterade hälsoproblem samt problem med hög skolfrånvaro kan lyftas hos skolläkaren.


Tid till skolläkare bokas av skolsköterskan.


Är ditt barn i behov av sjukvård så kontakta Närhälsan eller 1177 för rådgivning.

Våra skolsköterskors områden‌

Namn

Enhet/enheter

Johanna Lisshammar

Mogaskolan 7-9, IM Lärcentrum och grundsärskolan

Titti Edman

Östra Frölunda, Mårdaklev, Holsljunga, Överlida, Mjöbäck skolor
och Landboskolan

Maria Rapp

Mogaskolan F-6, Sexdrega och Hillareds skolor

 

Elevhälsans medicinska insatser
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Johanna Lisshammar, Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA), 0325-182 25
Titti Edman, Skolsköterska, 0325-180 78
Maria Rapp, Skolsköterska, 0325-592 021

Uppdaterad: