Diskriminering, kränkning, trygghet

Alla förskolor, skolor och fritidshem har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.26