Resor, transporter

På dessa sidor hittar du information om färdtjändt, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Färdtjänst

Färdtjänst är del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är ett kollektivt färdmedel för resor utanför kommunens färdtjänstområde.

Sjukresor

Sjukresa är en resa till och från vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med betydande gångsvårigheter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-06 07.14