Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt kan det finnas behov av bra hjälpmedel och en tillgänglig miljö. Här kan du läsa mer om det stöd du kan få genom hjälpmedel och bostadsanpassing.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel innebär för många att de kan fortsätta leva ett självständigare liv.

Bostadsanpassning

En anpassning av din bostad kan behövas för att du ska klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-03 07.32