Frivilligt arbete och organisationer

I Svenljunga kommun finns många möjligheter för dig som vill engagera dig frivilligt.

Föreningar och organisationer

Det finns flera olika föreningar och organisationer i kommunen som erbjuder aktiviteter, stöd och kontakt i olika sammanhang.

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

För dig som har ett socialt engagemang kan det vara givande att bli kontaktperson, kontaktfamilj, eller familjehem för enskild person.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-20 08.42