Ekonomi, socialbidrag

Här finns samlad information om hjälp du kan få vid ekonomiska problem.

Insatser för arbetssökande

Kommunen har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen.

Budget- och skuldrådgivning

Vi samrabetar med Borås stad när det gäller budget- och skuldrådgivning. Där kan du bland annat få råd om du är skuldsatt och få hjälp med att skapa en hushållsbudget.

God man, förvaltare, förmyndare

Svenljunga kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan, ÖiS.

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Du som bor eller vistas i Svenljunga kommun kan ha rätt till ekonomiskt bistånd (socialbidrag), om du inte kan försörja dig och din familj eller tillgodose dina ekonomiska behov på annat sätt.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 14.27