Dödsfall och begravning

När en person har avlidit kan du som anhörig ha frågor om det praktiska du står inför. Du kan bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrå, Skatteverket och Svenska Kyrkan.  

Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med gravsättning ska det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.  

DödsboanmälanEn dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som kan göras när när tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet (t ex gravsten, transporter). Dödsboanmälan görs av socialnämnden i den avlidnes hemkommun inom två månader från dödsfallet. Socialnämnden lämnar dödsboanmälan till Skatteverket.

BegravningskostnadDödsboet kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Ekonomisk prövning görs och ekonomiskt bistånd utgår i regel inte med mer än ett halvt basbelopp.

BouppteckningNär en person avlider skall en bouppteckning göras. Bouppteckning görs för att utreda boets ekonomi. Detta kan begravningsbyråer och banker hjälpa till med. Bouppteckning skall göras senast tre månader efter dödsfallet.  Om det finns fast egendom eller tomträtt bland den avlidnes tillgångar måste en bouppteckning göras.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-31 16.51