Boenden, särskilda

I kommunen finns flera olika boenden, anpassade för äldre och för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Anpassat boende

Anpassade boenden är till för dig som behöver ett boende på grund av din fysiska eller psykiska funktionsnedsättning.

Demensboende

Demensboende är ett boende anpassat för personer med demenssjukdom. Boendet kan ge service och omsorg dygnet runt.

Korttidsboende

Korttidsboende och växelboende är ett tillfälligt boende under en begränsad tidsperiod.

Trygghetsboende

Trygghetsboende kan vara ett alternativ för dig som är 75 år och äldre som funderar på att flytta för att för att få ökad trygghet och närhet till andra.

Äldreboende

Äldreboende eller Vård- och omsorgsboende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Här får du hjälp med de omsorg- samt hälso- och sjukvårds insatser du inte klarar själv i det dagliga livet.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 14.27