Anhörigstödet

Öppna grinden - sök kunskap, gemenskap och värme

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående som behöver hjälp i vardagen. Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

Vi har som mål att så tidigt som möjligt nå dig så att vi kan ge dig råd, stöd och information!

De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående har rätt enligt lag att söka stöd av kommunen. Den anhöriga avgör själv om hon eller han anser att lagen gäller sin situation.

Du är en viktig samarbetspartner kring de vård- och omsorgsinsatser som riktas till din närstående. Råd och stöd till dig kan ha stor betydelse för ditt välbefinnande och förebygga ohälsa.

Broschyr om anhörigstödetPDF

 

Möten med andra

Dela dina känslor med andra, du är inte ensam - Att prata med andra som är i liknande situation som du kan vara ett sätt att må bättre och få ny energi.

Vi möjliggör möten med andra i liknande situationer i form av träffcirklar med särskild inriktning men också i öppna caféer.

Vill du vara anonym så kan vi erbjuda dig e-tjänsten enbraplats.se. Där kan du ta del av anhörigstöd när du själv har tid och behöver det som mest. Du får råd och information samt möjlighet att nätverka anonymt med andra anhöriga direkt på webben. För att få tillgång till sidan går du in på enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller tar kontakt med anhörigstödet.

Råd och stödsamtal

Det finns också möjlighet att få upp till fem stycken råd- och stödsamtal genom att kontakta Anhörigstödet. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du ytterligare stöd efter dessa fem samtal behöver en kontakt tas med en socialsekreterare.

Samtalen är kostnadsfria och till för dig som bor i Svenljunga kommun.

 

 


Ska vi höra av oss till dig?
Kontakt

Epost till

Epost till

  • Ingen giltig användare vald.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 13.38