23 mars 2017

Ansök om medel ur sociala samfonden

Nu kan du som är folkbokförd i Svenljunga kommun söka medel ur Sociala samfonden.

Fondens syfte är att ge ett extra stöd till barnfamiljer, äldre, sjuka och funktionsnedsatta som har låg inkomst. Medel kan inte delas ut för ändamål som kommunen är skyldig att ge bistånd till. Beslut om hur fondens medel ska fördelas fattas av socialnämnden.

Ansökningsblanketten hittar du härPDF och den skickas eller lämnas till Svenljunga kommun, socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga.

Om du behöver mer information kan du kontakta Liselott Johansson på telefon 0325-18000 alt. liselott.johansson@svenljunga.se

Ansökan ska ha kommit till socialförvaltningen senast 2017-04-30.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-21 15.52